Als de manager een belangrijke oorzaak is van personeelsverloop

Een relatief groot aantal werknemers zegt onmiddellijk naar een andere baan te willen overstappen als hen kan worden gegarandeerd dat de nieuwe werkplek door een “betere” manager zou worden geleid. Dat is de conclusie van de Chief Executive Board (CEB) bij 18.000 werknemers.

Het onderzoek wijst uit dat de persoonlijkheid van de manager nog belangrijker is geworden dan in het verleden. Eén negatieve interactie kan de relatie immers definitief verzuren. Managers moeten daarom niet alleen over technische talenten beschikken, maar moeten ook relationeel talent kunnen aantonen.

Aangezien managers steeds grotere groepen medewerkers moeten aansturen en dus minder en minder tijd hebben om aan individuele werknemers te besteden, wordt de kwaliteit van die relatief zeldzame contacten van steeds groter belang.

Het is niet voldoende om de meest talentvolle werknemers leidinggevende posities toe te vertrouwen. Deze leiders moeten ook de vaardigheden bezitten om met collega’s goede relaties aan te knopen, moeten op hun team inspirerend kunnen werken en moeten het talent hebben om anderen in de goede richting te leiden.

Maak jouw team beter dan jij

Als je jouw team leert vliegen en tot grote hoogten stijgt, ga jij ook die hoogten bereiken. Het vereist wel onverschrokkenheid, lef, vastberadenheid en omtembare passie om je team daar te krijgen.

Laat ze fouten maken

Als je mensen iets laat doen, dan zullen ze dat de eerste keren niet goed doen. Ze zullen fouten maken. En jij staat dat toe.

Accepteer hun beperkingen

Iedereen is goed in sommige dingen en minder goed in andere. Als we allemaal gelijk zouden zijn, zouden we niet als team kunnen werken; dan zouden we allemaal leiders of allemaal volgelingen zijn. En je hebt juist een combinatie nodig.

Stimuleer ze

Als je mensen niet laat weten dat je blij met ze bent, zal hun enthousiasme afnemen. Mensen komen voor een scala aan redenen naar hun werk. Bovenaan hun ongeschreven, onuitgesproken, geheime lijst staat ‘waardering’, ‘erkenning’ en ‘het gevoel dat ik het goed doe’. Dit kunnen ze alleen maar weten als hij het hun vertelt.

Dit zijn vier eenvoudige vaardigheden. Ze liggen redelijk voor de hand. Maar als je er goed over nadenkt en er dagelijks iets meer aandacht aan geeft, zul je verbaasd zijn welk verschil dat maakt.