Auteur: Cees van der Maarel

Wie een bedrijf wil leiden kan best aan deze fysieke kenmerken voldoen

Net zoals bij groepen gorilla’s de grote zilvergrijze mannetjes de leiding nemen, wordt ook in het bedrijfsleven de leiding vaak gegeven aan grote, sterke en lichtjes grijzende mannen. Keer op keer toont onderzoek aan dat wat werknemers beschouwen als een goede leider minstens even veel bepaald wordt door uiterlijke kenmerken als door innerlijke kwaliteiten. Ondanks de toegenomen diversiteit, de groeiende gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de greep naar de macht van de nerds blijft het stereotype beeld van een sterke leider bestaan. Wat kunnen would-be leiders hieruit leren?

Lees verder

Een andere kijk op leiderschap. Wie durft?

Gerenommeerde opleidingsinstituten en adviesbureaus spreken over de ‘complete manager’ als het hoogst haalbare in het managers vak. Deze alleskunners zijn naast manager ook ondernemer, coach en leider. Ze motiveren hun mensen, weten hen te binden, dragen de waarden en visie van de organisatie uit en plannen, organiseren en controleren. Maar, bestaan ze wel, deze supermensen? Of is het tijd om onze kijk op leiderschap en management eens grondig op te frissen? Tijd voor verandering, tijd voor leiderschap!

Lees verder

Vertrouwen en leiderschap

Waarom leren wij niet veel meer van hoe er in de krijgsmacht wordt leidinggegeven? Onlangs sprak luitenant-generaal Peter van Uhm b.d. over leiding geven binnen een veranderende context.

Het grootste deel van de rekruten dat zich aanmeldt heeft zijn middelbare school niet afgemaakt, is niet gewend zorgvuldig met spullen om te gaan en als ze iets kwijt zijn dan ‘lenen’ ze het even van een vriend. Als voor het appèl Bart niet zo snel zijn petje kan vinden, dan pakt hij die gewoon even van zijn buurman. Probleem opgelost.

Lees verder

Worden organisaties te veel gemanaged en te weinig geleid?

In hoeverre volstaat managen nog of is er behoefte aan leiderschap?

Managers zijn veelal reactief ingestelde personen die reageren wanneer er iets ongebruikelijks gebeurt. Een reactief persoon kan dan ook nooit een stabiel en inspirerend leider zijn. 
Maar volsta je nog wel in deze tijd van snelle veranderingen? Of is er behoefte aan een proactief persoon? Of zelfs aan een creatief/intuïtief persoon.

Ja, ik denk dat hier behoefte aan is. De proactieve leider die draagt een boodschap uit en de creatief leider is de belichaming van zijn principes en normen en waarden geworden.

 

Lees verder

De valkuilen van succes!

Veel bedrijven spenderen een hoop tijd en geld om hun managers te leren wat ze moeten doen. Ze besteden te weinig tijd om ze te leren wat ze niet meer moeten doen. De meeste succesvolle managers die ik heb gecoacht, hoefde ik niet meer te vertellen wat ze moesten doen. Ze moesten zich bewust worden waarmee ze moesten ophouden.

Een waarheid als een koe. Echter, kun je je voorstellen dat een manager publiekelijk een persoonlijke misser zou toegeven en vervolgens over zijn inspanningen vertelt hoe hij daar een eind aan wil maken? Waarschijnlijk niet.

Lees verder

Waarom ik mij als een koning moet gedragen

Wie King wil zijn, verzamelt drie andere identiteiten om zich heen, schrijft Eelco Smit.
Wat is het geheim van een echte Koning?

In de managementliteratuur word je doodgegooid met kleuren. Ben jij rood? Is zij groen, of toch geel? Je kan ook een simpel model van identiteiten gebruiken: KWML, oftewel: King, Warrior, Magician, Lover. De manager is de King. Maar gedraag jij je wel als een Koning? Het KWML-model gaat over archetypische identiteiten, over rollen die je aanneemt in het leven. Als je ze eenmaal kent, ga je ze zeker herkennen in je omgeving, bij je collega’s, je vrienden, je partner.

Lees verder

Karel, de succesvolle CFO…

Begin dit jaar heb ik met succes het coaching traject van Karel afgerond. Karel is CFO bij een succesvol bedrijf. Vorig jaar heb ik Karel leren kennen als een briljant, hard werkend en deskundig persoon. In het bedrijf is er niets wat hij niet kent. Hij vindt het heerlijk om door het bedrijf heen te zwerven, bij zijn mensen binnen te vallen om te kijken waar ze mee bezig zijn en de atmosfeer te proeven. Karel houdt van mensen en is dol op een praatje. Al met al is Karel een charmante man, behalve als hij er zonder bij na te denken van alles uitflapt…

Lees verder

Ongehuwde CEO bevordert de groei van het bedrijf ;-)

Ongehuwde chief executives blijken vooral aan het hoofd te staan van jongere en kleinere bedrijven, die echter wel de potentie voor een belangrijke groei hebben. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de Wharton School van de University of Pennsylvania, op basis van gegevens over vijftienhonderd chief executives.

Het onderzoek kwam ook tot de vaststelling dat ongehuwde chief executives de neiging hebben om meer te investeren in onderzoek en de ontwikkeling van grote projecten, terwijl ze ook sneller geneigd zijn overnames te realiseren dan hun gehuwde collega’s, die zich veel voorzichtiger tonen in de zakelijke besluitvorming. Ongeveer 84 procent van de chief executives was gehuwd. 

“De individuele karaktereigenschappen en levenskeuzes van chief executives hebben niet alleen een impact op beslissingen die in de privésfeer worden genomen, maar ook op het beleid van hun bedrijven,” merkt onderzoeksleider Nikolai Rusanov, professor financiën aan de Wharton School, op.

Lees verder