Een coachee schrijft…

Het coachingstraject is opgestart omdat het mij de beste manier leek om te werken aan bepaalde facetten van mijn persoonlijke ontwikkeling. Het was voor mij best een grote stap om met coaching aan de slag te gaan. Ik kies eerder voor een cursus dan voor een persoonlijk traject.

Met coaching stel je je kwetsbaar op. Dat vind ik ongemakkelijk en bij tijd en wijle confronterend.

Met opdrachten en gesprekken is gewerkt aan leidinggeven, zodat er voor mij tijd vrij komt om me met andere belangrijke zaken bezig te gaan houden.

Tijd krijgen was een eerste vereiste om verder te kunnen werken aan de gestelde doelen:

  • Een betere balans teweegbrengen tussen operationeel (resultaat) en relationeel
  • (persoonlijke communicatie);
  • Hoe zich meer verdiepen in de andere;
  • Afstappen van de “moetjes” en meer aandacht voor social talk;
  • Groeien tot een volwaardig Sparring partner wat betreft strategisch beleid;
  • Zichzelf beter op de voorgrond plaatsen en bewust worden van mijn persoonlijke toegevoegde waarde;

Ondertussen en steeds meer wordt gewerkt aan gedrag. Bewust worden van, zichtbaar maken, de non-verbale communicatie, relationele vaardigheden, enz. Ik heb ondertussen 6 sessies gehad en heb zojuist het akkoord gekregen van mijn leidinggevende om verder te doen met mijn traject. De resultaten zijn zichtbaar.