De kracht van intrinsieke motivitatie…

Carrière switch

In de huidige maatschappij is het allang niet meer vanzelfsprekend dat een gehele carrière zich binnen dezelfde organisatie afspeelt. Als executive neem je zelf initiatieven tot zelfontplooiing en carrièresturing. Soms kom je daarbij tot de conclusie dat jouw wensen en verlangens niet meer aansluiten bij die van jouw werkgever. Of je komt tot de conclusie dat jouw houdbaarheidsdatum is verlopen. Je gaat of moet op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Ik bied je structuur en inspiratie in het eenzame proces van het zoeken naar een nieuwe baan. Samen kijken we kritisch naar jou en jouw persoonlijke en professionele ambities. Je komt tot een helder en doelgericht plan waarmee je de markt in gaat.

Oriëntatie fase

In de oriëntatiefase van jouw carrière switch ligt de nadruk op kritische zelfanalyse. Voordat jij je op de markt begeeft om een nieuwe baan te vinden moet je inzicht in jezelf krijgen. Wat zijn de ambities, dromen, levensdoelen? Aan welke criteria moet de volgende baan voldoen? Ik laat deze en andere vragen aan bod komen in de het Reflectie & Feedback Instrument (RFI). Dit leidt tot de noodzakelijke inzichten die je verder kunnen helpen.

Zoekprofiel maken

De keuze voor een bepaalde richting is gemaakt. Nu moet het CV worden aangepast en het bijbehorende ‘verkoopverhaal’ worden geformuleerd en geoefend. Er wordt een plan van aanpak gemaakt in de vorm van een zoekprofiel en relevante netwerken worden in kaart gebracht.

Marktgerichte activiteiten

Je gaat met jouw verhaal naar buiten: naar headhunters, decisionmakers in de gezochte sector, naar je eigen contacten en mijn netwerk.

Begeleidingsfase

In de gesprekken ga je van denken naar doen. Het is van groot belang dat je in deze fase planmatig handelt. Zorgvuldig, gefocust en met een consistent verhaal ga je netwerkend op het doel af. Ik sta je voortdurend bij door kritisch, professioneel en inspirerend op te treden en waar nodig bij te sturen.

Coaching in de nieuwe baan

Gedurende 100 dagen in de nieuwe baan wordt er met jou contact onderhouden om eventueel gerezen “probleempjes” te verhelpen en ondersteuning te geven bij het verkrijgen van een nieuw evenwicht.