De kracht van intrinsieke motivitatie…

Hoe pakken we het aan?

We starten met het inventariseren en vastleggen van het volgende :

  1. Wat is het gewenste gedrag in jouw leiderschapsrol?
  2. Wat zijn de belangrijkste gedragingen die de grootste verandering tot stand zullen brengen in jouw leiderschapseffectiviteit?
  3. Wie zijn de belangrijkste stakeholders die na 1 jaar kunnen vaststellen of deze gedragsveranderingen met succes hebben plaatsgevonden?

Vervolgens starten we het verzamelen van feedback met behulp van het Reflectie & Feedback Instrument (RFI).

Concreet

Een aantal stakeholders uit jouw naaste werkomgeving (leidinggevende, collega’s, medewerkers, interne of externe klanten) vullen vragenlijsten in en geven aanvullende feedback over jou als leider. Zo ontstaat er een beeld van hoe de omgeving jouw gedragingen en gewoonten waarneemt. Deze feedback vormt de basis voor het veranderproces.

We bereiken gezamenlijk overeenstemming over 2-3 kernactiviteiten voor gedragsverandering die tijdens de coaching aan de orde komen. Dit garandeert maximale focus en voorkomt dat we het hele traject aan het verkeerde gedrag hebben gewerkt.

De coaching bijeenkomsten vinden plaats met een interval van ongeveer 4 weken. De bijeenkomsten duren 1,5 tot 2 uur. Een gemiddeld coaching traject duurt acht tot twaalf maanden. Mocht het wenselijk zijn hiervan af te wijken, dan kan het traject worden aangepast.

Ik richt mij gedurende de coaching uitsluitend op het veranderen van gedragingen en gewoonten, meestal leiderschapsgedrag, die jouw omgeving als een beperking voor verdere groei ervaart.