De kracht van intrinsieke motivitatie…

Er zijn verschillende redenen waarom mensen en organisaties beroep op me doen: als klankbord, vertrouwenspersoon of meedenker om actuele vraagstukken of problemen te bespreken en op te lossen.

Van tijd tot tijd ontstaan er levens- en werkpuzzels. De mens heeft zijn eigen levensloop, geschiedenis, huidige situatie en toekomst. Anderzijds veranderen de samenleving, de organisatie waar we werken, het team waarvan we deel uitmaken permanent.

Al deze veranderingen roepen regelmatig de behoefte op om te reflecteren, te bezinnen, bewust te worden en mogelijk nieuwe keuzes te maken.

Mijn rol kan dan ook verschillende vormen aannemen: de coach die de persoon faciliteert in zijn verdere ontwikkeling – worden wie je bent en adequate zelfsturing als doel. De coach die het team adviseert en uitdaagt, maar ook opdrachten meegeeft om het collectieve doel te behalen. En ook de coach die samen met de manager/directeur nadenkt en oplossingen zoekt en initieert voor het optimaal aansturen en ontwikkelen van mensen en werkprocessen.

Meer en meer mensen lijken tegenwoordig aan te voelen dat een mens af en toe met vraagstukken te kampen heeft die vragen om een proces van verheldering. Coaching is dan een prachtig instrument om de de zelfsturing op een hoger plan te brengen.

In het kort:
• 10 jaar+ ervaring in uiteenlopende (internationale) commerciële omgevingen;
• Fungeer als sparringpartner en leg verbinding op verschillende niveaus;
• Aandacht voor zowel Persoon als Proces (relationeel vs. operationeel);
• Hou van korte communicatielijnen, weet wat er leeft in een organisatie en kan kort op de bal spelen;
• Commerciële passie en strategisch visie;
• Resultaatgericht, leiderschap en ondernemingszin;
• Conceptueel denken, gestructureerd, verbindend en inspirerend;
• Op mijn best in ‘snelle’, dynamische omgeving, niet bang om problemen aan te pakken;
• MBTI: Commander (ENTJ) – Wilson Learning: Driver-Driver;
• Vloeiend in Nederlands, Frans en Engels;
• Pragmatisch, actiegericht.

Je kan mij bereiken op 06 30 01 69 17 of marie-paule@intrimotiv.nl