Mijn doel is glashelder: professionals succesvoller maken.

Coachen van individu en groep

Permanente staat van alertheid

Als organisatie wordt je gedwongen permanent te denken over waarin jullie echt het verschil maken, waar jullie onderscheidend vermogen ligt. Want alles waarin men niet uniek is, kan een ander ook. Het doel is om een zo hoog mogelijke waarde te creëren. Je belangrijkste troef hierbij zijn jouw professionals. Professionals die zich op een proactieve, authentieke en onderscheidende manier profileren maken de organisatie herkenbaar voor je klanten en prospects en aantrekkelijk voor mensen die je wilt boeien en binden.

Het creëren van waarde is in volle evolutie. Daar waar tot voor kort de handelingen en de kennis van de professional belangrijk waren, zijn nu en in de toekomst unieke vaardigheden en persoonlijkheid doorslaggevend in de waardecreatie. Iemands manier van kijken, zijn manier om relaties vorm te geven, zijn capaciteit om een creatieve oplossing te vinden voor een onverwacht probleem en zijn organiserend vermogen in complexe situaties beïnvloeden direct de uniciteit van je organisatie.

Maar waarde creëer je niet alleen. Waarde wordt steeds meer gecreëerd doordat mensen hun kwaliteiten samen laten komen en zo mogelijkheden scheppen die anders ondenkbaar zouden zijn. Niet alleen met je collega, maar ook je klant, je leidinggevende en je leverancier. Het gaat er niet alleen om hoe goed je bent, maar ook hoe goed we met zijn allen zijn.

Zijn volgende vragen wel eens bij je opgekomen:

  • Creëren jouw professionals voldoende kansen en meerwaarde voor de in- en externe klanten?
  • Treden jouw professionals genoeg op de voorgrond? Zetten ze hun unieke persoonlijkheid optimaal in?
  • Functioneren jouw professionals voldoende als katalysator in groepsprocessen en samenwerkingsvormen?
  • Kunnen jouw professionals omgaan met veel verschillende werkelijkheidsniveaus ?
  • Zijn ze in staat een visie over te brengen, mensen op kansen te wijzen en zodanig beweging en waarde te creëren?

Twijfel je bij één of meerdere vragen, stel ik voor een afspraak in te plannen. Ik ben Marie-Paule Peetroons en met mijn 25 jaar ervaring als coach voor professionals ben ik in staat ze te ondersteunen in hun groeiproces.

Niet de buitenkant, maar de kern

Professionals waardevoller maken voor jouw organisatie gaat verder dan het aanleren van communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Het is vooral een proces van bewustwording. Vertrouwen ontwikkelen in hun eigen kracht en het vermogen om zelf hun antwoorden te vinden.

De aandacht ligt in het volgen van de professionals naar nieuwe inzichten door ze uit te dagen en te confronteren. Door ze te stimuleren met een nieuwe blik naar zichzelf, anderen en situaties te kijken.

De grootste vijand van de professional is conformisme, rituelen en gewoonten bij anderen en bij zichzelf. We doen de dingen omdat het van ons verwacht wordt of omdat het zo hoort. We herhalen gedrag dat in het verleden succesvol bleek maar geen enkele garantie biedt voor toekomstig succes. De succesvolle professional is licht tegendraads en onconventioneel. Hij durft risico’s te nemen en is in permanente staat van alertheid.

Dit levert onze aanpak jou op:

  • Meer aandacht en energie voor hetgeen waar verschil kan gemaakt worden
  • Geen genoegen nemen met goed in iets zijn, enkel met waardecreatie
  • Betere inschatting van eigen potentie en hoe deze gebruiken om waarde te creëren
  • Persoonlijke energie op het goede moment op de juiste plek besteden
  • Niet alleen belang hechten aan wat je doet, maar aan het effect van wat je doet.

Zijn deze uitdagingen herkenbaar? Laat ons dan een afspraak maken, bel 06 30 01 69 17 of mail

Maak contact met Marie-Paule via LinkedIn