Uw eindejaar speech; “dat wisten we al” of een helder en inspirerend verhaal?

Veel managers laten zo rond de jaarwisseling alle gebeurtenissen van het voorbije jaar nog eens de revue passeren. Hun toespraak is een opeenstapeling van gebeurtenissen, feiten en cijfers, zonder lijn of samenhang. Niets of niemand mag worden vergeten. Met als gevolg: een langdradige toespraak met een hoog dat-wisten-we-toch-al-lang-gehalte. Kies twee of maximaal drie gebeurtenissen uit die op u de meeste indruk hebben gemaakt. Vertel ze vanuit uw eigen perspectief en beleving. En leg uit waarom ze zoveel indruk op u hebben gemaakt. Als u deze verhalen goed kiest, zeggen ze meteen iets over uw visie op het komende jaar.

Wie is die man/vrouw eigenlijk? 

Medewerkers willen zich verbonden kunnen voelen met hun organisatie en dus ook met hun management: degenen die richting geven aan hun organisatie. De Kerst- of Nieuwjaarsspeech biedt de gelegenheid om uzelf te laten zien, maar is vaak erg onpersoonlijkheid, doordat de manager zichzelf nu juist niet persoonlijk laat zien. Wees dapper. Wees een echte leider. Laat de PowerPoint met feiten, cijfers en schema’s achterwege. Ga de uitdaging aan en vertel een verhaal, vanuit uw eigen betrokkenheid. Wat was voor u het belangrijkste moment in het afgelopen jaar en waarom? Wat hield u vooral bezig en waarom? Wat hield uw medewerkers bezig? Neem ook hun verhalen op in uw speech. Zo laat u ook zien: ik luister, ik weet wat er speelt.

Het is hier alleen maar mooi weer.

Nogal wat managers grijpen de gelegenheid aan om alles wat goed ging over de bühne te brengen en alles wat niet helemaal goed ging angstvallig te verzwijgen. Zo’n mooi-weer-speech is onrealistisch en niet geloofwaardig. U zet zichzelf neer als iemand met oogkleppen op. Want iedereen weet wat er niet goed ging. 
Benoem ook wat er niet goed ging. Kies één of twee situaties uit en vertel erbij hoe u de situaties zelf hebt beleefd. U bent toch immers een mens van vlees en bloed die, net als uw medewerkers, baalt van dingen die niet goed gingen? Vertel er meteen bij hoe u deze situaties het komend jaar wilt vermijden. Zo geeft u uw medewerkers meteen richting.

De ‘grappige’ metafoor.

Wees In een (op zich terechte) poging om lijn in het verhaal te krijgen, zoeken nogal wat managers hun heil in een metafoor. Of erger nog: in een grappige metafoor, die tot in het oneindige wordt volgehouden. Totdat iedereen er flauw van wordt, waardoor hij tegenverhalen oproept. Breng lijn aan door een heldere kernboodschap te kiezen, die u in verschillende deelthema’s laat terugkomen. En die u een paar keer expliciet noemt. Wilt u toch met een metafoor werken? Selecteer hem nauwkeurig en toets van tevoren of hij tegenverhalen oproept en voer hem niet eindeloos door. Laat hem halverwege gerust weer los om er alleen in de laatste zin nog eens terloops op terug te komen.

Het moest op het laatste moment.

Managers zijn druk bezette mensen en hebben weinig tijd om een speech goed voor te bereiden. Of laten dat aan anderen over. Op het moment suprême vouwen ze hun stapeltje A-viertjes open en gaan van start. In het beste geval hebben ze de speech van tevoren een paar keer gelezen, zodat ze niet voor al te grote verrassingen komen te staan. Uw medewerkers begrijpen best dat u het druk hebt. Maar niet dat u geen tijd voor hen hebt. Zij hebben zich het hele jaar toch enorm voor u ingespannen?

Laat de Kerst- of Nieuwjaarsspeech HET moment zijn waarop u laat zien dat uw medewerkers uw tijd en moeite waard zijn. Begin tijdig met uw speech. Als u hem voor u laat uitwerken, draag dan toch echt zelf de bouwstenen aan. Laat de speech uitstralen dat dit UW boodschap is aan UW medewerkers. Natuurlijk begrijpt iedereen dat u een samenvatting op kaartjes of een kort ‘spiekbriefje’ voor u hebt. Maar laat het daarbij. Wie zich wil verbinden met zijn medewerkers, heeft een helder verhaal nodig. En dat verhaal moet in zijn hoofd zitten. Het is niet anders.

Succes en een gezond, resultaatvol 2015

Cees van der Maarel