Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden vinden dat ze goed kunnen motiveren, stimuleren en luisteren naar hun medewerkers. De medewerkers zien dat echter anders: zij ervaren juist een schrijnend gebrek aan belangstelling van hun leidinggevende en voelen zich nauwelijks gestimuleerd. Jouw zelfbeeld klopt niet altijd met het beeld dat anderen van je hebben.

Bepaalde verwachtingen van je medewerkers kunnen verschillen met die van jou. Als je jezelf vooral ziet als een bestuurder, verwacht je misschien grote zelfstandigheid van je medewerkers. Je medewerkers op hun beurt verwachten wellicht dat jij je opstelt als een coach die meer naar hen luistert en hen frequenter stimuleert, maar ervaren je eerder als een baas die alles bepaalt. Jouw beeldvorming en die van hen is heel verschillend.

Jouw positie in de communicatie
Hoe goed kent je jezelf eigenlijk? Hoe goed denk je dat anderen je kennen? Jouw zelfbeeld bepaalt de positie van waaruit je communiceert. Telkens wanneer je met anderen in contact komt, is het belangrijk dat jij jouw positie ten opzichte van hen helder hebt. Daarbij gaat het erom hoe je jezelf ziet in relatie tot anderen, maar ook hoe jij denkt dat anderen jou zien:

  • Wie ben je en wat ben je?
  • Hoe zie je jezelf (als manager, coach,…)?
  • Hoe wil je door anderen gezien worden?
  • Hoe kijk je aan tegen anderen?
  • Hoe denk je dat anderen je zien?

Wie ben jij?
Als ik mensen vraag wie ze zijn, noemen ze meestal in eerste instantie hun naam. Daarna zeggen ze dat ze manager zijn en vertellen mij iets over hun bedrijf en aanpak. Om mij nog duidelijker te maken wie zij zijn, vertellen zij over hun gezin en hobby’s. Dan laten zij mij hun CV zien om inzicht te geven in hun voorgeschiedenis. Ik weet dan ook welke opleiding zij gevolgd hebben en wat hun werkervaring is. Maar weet ik daarmee ook wie zij werkelijk zijn?

Wie jij werkelijk bent, kun je mij niet zo gemakkelijk vertellen. Jouw echte persoontje is het deel binnenin, dat je ervaart als zijnde ‘mijn werkelijke ik’. Het is het deel van je dat denkt, voelt, en ervaart. Dat maakt wie je bent. Je zou dit voor jezelf kunnen benoemen als zijnde jouw bewustzijnsbesef of jouw persoonlijkheid.

Onbegrip bij medewerkers ontstaat doordat er een verschil is tussen hetgeen jij denkt en voelt en wat jij feitelijk laat zien! Jij ervaart jezelf als een belangstellende luisteraar, die stimuleert en motiveert, maar jouw medewerkers zien dat blijkbaar niet zo.

Hoe zien anderen jou?
Niet jouw gedachten en gevoelens, maar je gedrag en gewoonten – datgene wat je aan de buitenkant laat zien – bepaalt wie en wat je voor anderen bent. Hoe je jezelf ziet als manager in relatie tot anderen en wat jij belangrijk vindt in je werk, bepalen hoe jij je gedraagt als manager.

Marie-Paule