ONZE WAARDEN.

Waar staan we voor? Waar ligt ons onderscheidend vermogen? Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie willen we zijn?

Authentiek

Authenticiteit is echtheid. Met andere woorden: het klopt. Je bent congruent met wie je bent, je gedrag, je gevoel en houding. Voor ons is authenticiteit het feit dat we duidelijk, maar met respect communiceren. Geen standaard verhaal, geen wenselijke antwoorden, maar eerlijke en duidelijke feedback die zorgen voor een doorbraak, bewustwording en actie. 

Betrokken

Betrokken zijn betekent voor ons dat wij moeten geloven in jouw organisatie, affectief betrokken zijn, het gevoel hebben bij jouw organisatie te passen. Alsof we “één van jullie zijn”. Geloven in jullie visie en missie en achter de doelstellingen staan.

“Do not hire someone who does the work for money, but who does it for the love of it”

Resultaatgericht

De acties en beslissingen richten zich op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten. Energiek en gedreven om binnen een overzienbare termijn resultaten te boeken. We nemen geen genoegen met een gemiddeld resultaat. Onze focus helpt ons de doelen scherp en helder voor ogen te houden. De uitgezette koers wordt vastgehouden, maar daar waar nodig zullen we optreden met veerkracht en souplesse. Onze ervaring laat ons toe de nodige methoden en technieken in te zetten om het gestelde resultaat te behalen.

MARIE-PAULE PEETROONS

Er zijn verschillende redenen waarom mensen en organisaties beroep op me doen: als klankbord, meedenker, trainer of coach om actuele vraagstukken of problemen te bespreken en op te lossen.

Van tijd tot tijd ontstaan er levens- en werkpuzzels. De mens heeft zijn eigen levensloop, geschiedenis, huidige situatie en toekomst. Anderzijds veranderen de samenleving, de organisatie waar we werken, het team waarvan we deel uitmaken permanent.

Al deze veranderingen roepen regelmatig de behoefte op om te reflecteren, bewust te worden, nieuwe inzichten te krijgen, nieuwe vaardigheden aan te leren en mogelijk nieuwe keuzes te maken.

Mijn rol kan dan ook verschillende vormen aannemen: de coach die de persoon faciliteert in zijn verdere ontwikkeling – worden wie je bent en adequate zelfsturing als doel. De trainer die het team adviseert en uitdaagt, maar ook opdrachten meegeeft om het collectieve doel te behalen. En ook de sparringpartner die samen met de manager/directeur nadenkt en oplossingen zoekt en initieert voor het optimaal aansturen en ontwikkelen van mensen en werkprocessen.

IN HET KORT.

 • 30 jaar ervaring in uiteenlopende (internationale) commerciële omgevingen;
 • Fungeer als sparringpartner en leg verbinding op verschillende niveaus;
 • Aandacht voor zowel Persoon als Proces (relationeel vs. operationeel);
 • Hou van korte communicatielijnen, weet wat er leeft in een organisatie en kan kort op de bal spelen;
 • Commerciële passie en strategisch visie;
 • Resultaatgericht, leiderschap en ondernemingszin;
 • Conceptueel denken, gestructureerd, verbindend en inspirerend;
 • Op mijn best in ‘snelle’, dynamische omgeving, niet bang om problemen aan te pakken;
 • MBTI: Commander (ENTJ) – Wilson Learning: Driver-Driver;
 • Vloeiend in Nederlands, Frans en Engels;
 • Pragmatisch, actiegericht.

+31 (0)6 30 01 69 17

CEES VAN DER MAAREL

Coach en sparringpartner voor executives. 25 jaar ervaring. Focus op meetbare resultaten en ROI.

Waarmee onderscheid ik mij in de markt?

Ervaring
Ik word door mijn klanten ervaren als een sparringpartner omdat ik ervaring heb met de professionele context waarin zij opereren. Daardoor kan ik op dit niveau met u meedenken op posities waarop op doorslaggevende wijze de ontwikkeling van de organisatie te beïnvloeden is.

Meetbaar resultaat
Voor mij zijn methodieken, filosofieën en tools die ik gebruik van ondergeschikt belang. Ik richt mij op de meetbare resultaten die ik met die hulpmiddelen voor u kan bereiken.

ROI
Executives zijn gedurende hun hele loopbaan opgeleid om beslissingen te nemen met één gegeven in gedachten: rendement op investering. Met dit in gedachte focus ik mij op prestaties, impact en rendement in plaats van het optimaliseren van competenties. Tijd is voor executives een ” critical resource”. Investeren in coaching is dus alleen zinvol als er een gegarandeerd rendement tegenover staat.

IN HET KORT.

 • Brede bedrijfskundige oriëntatie;
 • Meerdere jaren management en leiderschap ervaring;
 • Ondernemer, goed gevoel voor efficiency en effectiviteit, resultaat georiënteerd, goede analytische vaardigheden, autonoom en teamspeler, vaardigheden als coach, positieve motivator; brengt mensen in beweging, initieert, stelt eisen en motiveert;
 • Goede communicatieve vaardigheden (interview, spreken en schrijven);
 • Werkervaring in drie talen (Nederlands, Engels en Duits).

 Ik word ervaren als een resultaatgerichte coach en een bron van inspiratie voor allen die met mij samenwerken. Autoriteit, resultaat georiënteerd, maar ook intuïtie en gevoel voor humor zijn daarbij kernwoorden. Ik breng mensen in beweging, initieer, stel eisen en motiveer. Ik ben niet iemand die van plan is op je stoel te gaan zitten (soms wel!), maar wel iemand met voldoende ervaring in deze maatschappij en die in een vergelijkbare positie heeft gezeten om te kunnen begrijpen wat er van jou vandaag de dag allemaal verwacht wordt.

+31 (0)6 55 12 82 42

MEER WETEN?

Wil je graag weten wat wij voor jouw mannen en vrouwen kunnen betekenen? Vul onderstaande in en we nemen op korte termijn contact met je op. Tot gauw!

15 + 9 =