Privacyverklaring

Privacyverklaring intriMotiv

 

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door intriMotiv geleverde producten en diensten.
intriMotiv, gevestigd aan Markkant 53, 4906 KB Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

intriMotiv verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die intriMotiv van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door intriMotiv in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens (indien je een dienst afneemt)

Verwerkt intriMotiv ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. intriMotiv verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met intriMotiv dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij je af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit intriMotiv. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van intriMotiv. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is intriMotiv gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt intriMotiv zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

intriMotiv zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

intriMotiv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

intriMotiv gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
intriMotiv maakt gebruik van Google analytics op een privacy-vriendelijke manier. Dit houdt in dat intriMotiv de volgende stappen heeft ondernomen:
• met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
• jouw IP-adres wordt gemaskeerd;
• het delen van gegevens (met derden) is uitgeschakeld binnen Google analytics;
• er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google analytics-cookies.

Beveiliging

intriMotiv hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. intriMotiv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij intriMotiv toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval intriMotiv gebruik maakt van de diensten van derden, zal intriMotiv in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Veilige website

De website van intriMotiv heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

E-mailmarketing

ActiveCampaign houdt in geval intriMotiv een mailing verstuurt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Zo weet intriMotiv bijv. of een e-mailcampagne succesvol is. Ook is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

Facebook & LinkedIn

Op de website van intriMotiv staat een Facebook-pixel en een LinkedIn tag. De Facebook- pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers www.pr-minded.nl bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht. De LinkedIn tag registreert of er een conversie plaatsvindt op basis van een advertentie op LinkedIn.

Social sharing

Je kunt heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt intriMotiv cookies. intriMotiv heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements.

Jouw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal intriMotiv je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via marie-paule@intrimotiv.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact met ons opnemen, via marie-paule@intrimotiv.nl.